Fasiliteter – Solsetra ved Hagatjern

HVORDAN FINNE FRAM TIL SOLSETRA
Solsetra Misjonssenter ligger 16 km fra Drammen, ved Hagatjern, på veien mellom Konnerud og Mjøndalen.

LITT OM STEDET
Solsetra Misonssenter har kapasitet til ca. 50 overnattingsgjester, fordelt på rom med plass til 2 -5 personer. Stedet er svært godt egnet til menighetsturer, konfirmantweekends, leirer osv.

Stedet har egen forballplass og flytebrygge ved egen badeplass.